Satysfakcja pracowników jako efekt skuteczności systemu motywacji na przykładzie Domu Seniora

Autor

  • Marcelina Weronika Kondratowicz Studentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

system motywacyjny, motywacja, satysfakcja, zasoby ludzkie

Abstrakt

Tematyka artykułu obejmuje kwestie związane z satysfakcją pracowników, która uzależniona jest od polityki motywacyjnej stosowanej w przedsiębiorstwie. Efektywne zarządzanie organizacją wymusza, aby system motywacyjny był dostosowany możliwości ekonomicznych podmiotu oraz osiągania celów przez pracowników. Na podstawie wyników badań, które zostały przeprowadzone wśród pracowników Domu Seniora, starano się wykazać wpływ systemu motywacyjnego na jakość pracy pracowników. W badaniu zwrócono uwagę na znaczenie systemu motywacyjnego, który ma bezpośredni wpływ na efektywność poszczególnych pracowników oraz na funkcjonowanie całej organizacji.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Kondratowicz, M. W. (2018). Satysfakcja pracowników jako efekt skuteczności systemu motywacji na przykładzie Domu Seniora. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 127–138. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/131