Technologiczne szoki podażowe jako źródło wahań koniunkturalnych oraz możliwości symulowania ich wpływu z użyciem modelu RBC

Autor

Słowa kluczowe:

technologia, koniunktura, zakłócenie, cykl, rozwój

Abstrakt

Innowacyjność stanowi jeden z kluczowych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego. W artykule przedstawiono rozwój myśli ekonomicznej związanej z analizą skutków szoków podażowych, w szczególności spowodowanych pojawianiem się nowych technologii. Ponadto omówiono model RBC (Real Business-Cycle), w którym zaburzenia egzogeniczne stanowią główny czynnik zmian koniunkturalnych, a następnie przedstawiono możliwości jego wykorzystania do symulowania wpływu szoków podażowych na wskaźniki agregatowe. Publikacja zawiera też dyskusję dotyczącą tematyki cykli koniunkturalnych, w tym źródeł ich powstawania w kontekście różnych szkół ekonomicznych. W efekcie artykuł stanowi podstawę do analizy możliwego wpływu na gospodarkę wdrażania popularyzującej się obecnie koncepcji Industry 4.0.

Biogram autora

Zbigniew Michał Piątek - Akademia Leona Koźmińskiego

Menadżer, redaktor naczelny miesięcznika „Automatyka, Podzespoły, Aplikacje” (www.automatykab2b.pl), a także założyciel największego polskojęzycznego portalu poświęconego Przemysłowi 4.0 (www.przemysl-40.pl). Autor kilkudziesięciu raportów z polskiego rynku automatyki przemysłowej, studiów przypadków oraz kilkuset wywiadów z zarządzającymi firmami dostarczającymi urządzenia i oprogramowanie dla przemysłu. Twórca corocznych Informatorów Rynku Automatyki oraz innych publikacji poświęconych nowoczesnej produkcji. Członek rady programowej konferencji „Instrumenty Przemysłu 4.0”.

Jest absolwentem studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego, ukończył również Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Warszawski. Obecnie doktorant ALK w obszarze nauk o zarządzaniu zajmujący się wpływem wdrażania nowych technologii na organizacje produkcyjne.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Piątek, Z. M. (2018). Technologiczne szoki podażowe jako źródło wahań koniunkturalnych oraz możliwości symulowania ich wpływu z użyciem modelu RBC. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 209–232. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/130