Zachowania nabywców na rynku farmaceutycznym

Autor

  • Włodzimierz Deluga Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Anna Wallis Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

rynek farmaceutyczny, zachowania nabywców, konkurencja, pacjenci, merchandising

Abstrakt

Rynek farmaceutyczny jest rynkiem specyficznym, albowiem rządzi się swoimi prawami, co go różni od innych sektorów usług zdrowotnych. Ten obszar usług zdrowotnych działa w oparciu o mechanizm rynkowy jednak z dużym naciskiem na przestrzeganie regulacji prawnych. Na rynku występuje konkurencja między producentami, hurtownikami i aptekami, natomiast państwo pełni rolę moderatora regulującego zasady funkcjonowania całego systemu. Funkcjonowanie systemu zarządzania tym specyficznym obszarem jest ciągle niedoskonałe. W niniejszym artykule przedstawiono specyfikę rynku farmaceutycznego, postępowania pacjentów, a także wyniki przeprowadzonych badań.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Deluga, W., & Wallis, A. (2018). Zachowania nabywców na rynku farmaceutycznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 55–70. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/127