Transfer ryzyka cenowego w dobie finansjalizacji globalnego rynku zbóż

Autor

  • Piotr Sylwester Giruć Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Słowa kluczowe:

produkty rolne; instrumenty pochodne; zarządzanie ryzykiem w rolnictwie, ceny

Abstrakt

Dynamiczny rozwój rynków finansowych spowodował wzrost zainteresowania inwestycjami alternatywnymi w surowce, w tym te pochodzenia rolniczego. Szczególnie kontrakty terminowe, ze względu na swoje zabezpieczenia przyszłych korzyści finansowych na rynku rzeczywistym, stanowiły skuteczne narzędzie w zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zaczęły umożliwiają inwestorom indywidualnym dostęp do rynków surowców za pomocą funduszy indeksowych w poszukiwaniu ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji. Skutkiem tych działań jest destabilizacja międzynarodowych rynków towarowych przez ograniczoność predykcji cen. W pracy przedstawiono wzrost ryzyka rynkowego, mierzonego zmiennością cen a wywołanego przez czynniki spekulacyjne na rynku zbóż.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Giruć, P. S. (2018). Transfer ryzyka cenowego w dobie finansjalizacji globalnego rynku zbóż. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 101–112. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/124