Wybrane aspekty gospodarki leśnej w Polsce w ujęciu regionalnym

Autor

  • Karolina Łączna Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

las, gospodarka leśna, analiza regionalna

Abstrakt

Konieczność wdrażania zrównoważonej gospodarki leśnej wiąże się ze złożonym podejściem do zasobów leśnych. Pełnią one nie tylko funkcje produkcyjne, ale również ekologiczne i społeczne. Celem badań jest próba oceny aspektów środowiskowych gospodarki leśnej oraz gospodarczego wykorzystanie lasów w Polsce w ujęciu regionalnym. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych oraz Banku Danych o Lasach (rok bazowy – 2016). Obie analizy przeprowadzono za pomocą metody miernika syntetycznego metodą bezwzorcową. Oba mierniki syntetyczne zestawiono w macierzy, w celu zbadania zależności między nimi. Uzyskano dodatnią zależność, zgodnie z którą województwa charakteryzujące się wyższym poziomem aspektów przyrodniczych gospodarki leśnej cechują jednocześnie wyższym poziomem gospodarczego wykorzystania zasobów leśnych. Regiony o niskich wartościach poziomu aspektów przyrodniczych w dość niskim stopniu wykorzystują gospodarcze możliwości lasów.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Łączna, K., & Ossowska, L. (2018). Wybrane aspekty gospodarki leśnej w Polsce w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 157–170. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/122