Marka w przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe w Polsce i Niemczech

Autor

  • Joanna Alicja Dyczkowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Patrycja Niżnik Absolwentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

marka, wizerunek, poczta, usługi kurierskie

Abstrakt

Marka stanowi istotny element kreowania wizerunku i pozycjonowania Poczty Polskiej i Deutsche Post na rynku. Celem artykułu jest porównanie opinii o markach wybranych przedsiębiorstw pocztowych w ocenie klientów na obszarze Polski i Niemiec oraz porównanie ich wizerunku w opinii klienta. W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze – analiza literatury, analiza porównawcza i metoda pośrednich pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety. Świadomość tworzenia marek jest coraz wyższa i jest zauważalna w postaci rebrandingu Poczty Polskiej. Próby podjęte pozycjonowania ich oferty mogą zdecydować o konkurencyjnej przewadze opisanych firm na rynku polskim i niemieckim.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Dyczkowska, J. A., & Niżnik, P. (2018). Marka w przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe w Polsce i Niemczech. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 81–100. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/121