Praktyczne aspekty budowania systemu kontroli zarządczej w niewielkich gminach

Autor

  • Maciej Klim Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, zarządzanie, gmina, procedury

Abstrakt

Pomimo tego, że kontrola zarządcza funkcjonuje w sektorze publicznym od 2010 r., w niewielkich gminach nadal występują trudności w budowie skutecznych i efektywnych systemów kontroli zarządczej. W artykule zaprezentowano wytyczne w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, które należy stosować w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedstawiono etapy wdrażania systemu kontroli zarządczej oraz wskazówki, które mogą być przydatne podczas opracowywania procedur, w tym regulaminów kontroli zarządczej. Wskazano konkretne rozwiązania i narzędzia, które mogą przyczynić się do usprawnienia systemu kontroli zarządczej. Zwrócono przy tym uwagę, że wdrożenie poszczególnych rozwiązań powinno być dostosowane do specyfiki danej gminy. Podkreślono również wagę audytu wewnętrznego w prawidłowym działaniu systemu kontroli zarządczej. Zastosowanie opisanych rozwiązań powinno pomóc w stworzeniu systemu kontroli zarządczej, który pozytywnie wpłynie na jakość zarządzania gminą.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Klim, M. (2018). Praktyczne aspekty budowania systemu kontroli zarządczej w niewielkich gminach. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 113–126. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/120