Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Chrzanowa oraz jego oddziaływanie na rozwój lokalny

Autor

  • Kacper Cholewa Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • Marek Jan Stych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Słowa kluczowe:

plany zagospodarowania przestrzennego, planowanie, gmina, inwestycje, prawo

Abstrakt

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wybranych aspektów związanych z procesem planowania przestrzennego. Materia ta zostanie ograniczona do najniższego szczebla j.s.t. jakim są gminy. W zakresie podmiotowym analiza zostanie przeprowadzona na przykładzie jednej z małopolskich gmin jaka jest Chrzanów. Czasookres to aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego w gminie miejsko-wiejskiej Chrzanów oraz badania ankietowe przeprowadzone w roku 2018. W artykule zastosowano metodę dogmatyczno-prawną oraz metodę empiryczną - sondażu diagnostycznego; technika: ankietowanie, narzędzie: ankieta w Internecie. Przy opracowaniu artykułu posiłkowano się obowiązującymi aktami prawnymi, wybraną literaturą przedmiotu oraz wynikami przeprowadzonych badań ankietowych. Wnioski z przeprowadzonej analizy powyższego tematu pozwolą na określenie stopnia zainteresowania mieszkańców procedurą oraz założeniami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego. Podjęto również próbę określenia stopnia oddziaływania planu na obszar gminy.

 

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Cholewa, K., & Stych, M. J. (2018). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Chrzanowa oraz jego oddziaływanie na rozwój lokalny. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 37–53. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/117