Struktura przestrzenna rolnictwa i wykorzystanie środków ue w ramach wspólnej polityki rolnej w regionie Pomorza Środkowego

  • Roman Rudnicki Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Łukasz Wiśniewski Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy struktury przestrzennej rolnictwa Pomorza Środkowego, z wydzieleniem jego podziału na grupy cech wewnętrznych oraz całościowego ujęcia w formie ogólnego poziomu i typów strukturalnych. W pracy uwzględniono także zagadnienie wykorzystania środków WPR UE.Zakres przestrzenny analizy obejmuje 12 powiatów Pomorza Środkowego. Wykorzystano wyniki PSR 2010 oraz dane dotyczące wsparcia finansowego gospodarstw rolnych środkami WPR UE w Polsce w latach 2002-2010 pochodzące z ARiMR Do realizacji celu zastosowano metodę Perkala.Wykazano szereg cech rolniczych wyróżniających badany region na tle innych województw kraju, w tym najwyraźniej pod względem udziału plantacji orzecha włoskiego w ogólnej powierzchni użytków rolnych. W odniesieniu do wydzielonych grup cech Pomorze Środkowe wyróżnia się wysoką oceną cech agrarnych i społecznych.

Opublikowane
2017-02-06
How to Cite
RUDNICKI, Roman; WIŚNIEWSKI, Łukasz. Struktura przestrzenna rolnictwa i wykorzystanie środków ue w ramach wspólnej polityki rolnej w regionie Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 2, n. 20, p. 113-130, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/41>. Date accessed: 24 lis. 2017.