Struktura przestrzenna rolnictwa i wykorzystanie środków ue w ramach wspólnej polityki rolnej w regionie Pomorza Środkowego

Autor

  • Roman Rudnicki Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Łukasz Wiśniewski Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

rolnictwo, wspólna polityka rolna, Pomorze Środkowe, struktura przestrzenna, region

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy struktury przestrzennej rolnictwa Pomorza Środkowego, z wydzieleniem jego podziału na grupy cech wewnętrznych oraz całościowego ujęcia w formie ogólnego poziomu i typów strukturalnych. W pracy uwzględniono także zagadnienie wykorzystania środków WPR UE.Zakres przestrzenny analizy obejmuje 12 powiatów Pomorza Środkowego. Wykorzystano wyniki PSR 2010 oraz dane dotyczące wsparcia finansowego gospodarstw rolnych środkami WPR UE w Polsce w latach 2002-2010 pochodzące z ARiMR Do realizacji celu zastosowano metodę Perkala.Wykazano szereg cech rolniczych wyróżniających badany region na tle innych województw kraju, w tym najwyraźniej pod względem udziału plantacji orzecha włoskiego w ogólnej powierzchni użytków rolnych. W odniesieniu do wydzielonych grup cech Pomorze Środkowe wyróżnia się wysoką oceną cech agrarnych i społecznych.

Downloads

Opublikowane

2017-02-06

Jak cytować

Rudnicki, R., & Wiśniewski, Łukasz. (2017). Struktura przestrzenna rolnictwa i wykorzystanie środków ue w ramach wspólnej polityki rolnej w regionie Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2(20), 113-130. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/41