Tom 1 Nr 24 (2020): Zeszyty Naukowe nr 24 (2020)

					Pokaż Tom 1 Nr 24 (2020): Zeszyty Naukowe nr 24 (2020)

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu kolejny numer naszych Zeszytów Naukowych. W bieżącym numerze dominują prace młodych naukowców – absolwentów naszych studiów. Prace te pisali samodzielnie lub przy współpracy ze swoimi promotorami, takich prac mamy siedem. Szczególnie aktywni pod tym względem byli absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Ekonomii. Pozostałe prace to artykuły doświadczonych naukowców. Połączenie młodości z doświadczeniem okazało się szczególnie interesujące, prace dostarczają wielu ciekawych nowych informacji. 

Wśród artykułów możemy wyróżnić takie, które dotyczą naszego najbliższego otoczenia, mamy tutaj prace na temat Leśnej Piątki, preferencji turystycznych mieszkańców Koszalina czy atrakcyjności turystycznej gmin nadmorskich w województwie zachodniopomorskim oraz zróżnicowania sytuacji finansowej gmin nadmorskich w Polsce. Zaawansowana metodycznie jest praca na temat sezonowości bezrobocia w powiatach nadmorskich, można tutaj zarówno przeczytać o ważnym społecznie zjawisku, jak i zaznajomić się z metodą analizy danych. Rynku pracy dotyczy także praca, w której podjęto problem pandemii Covid i zmian, jakie wywołuje ona w zatrudnieniu i bezrobociu. Warte uwagi są prace poświęcone teorii, tutaj wyróżnić można artykuł dotyczący zaspokajania potrzeb zakupowych. Ciekawa jest praca poświęcona tanatoturystyce, zjawisko to jest bardzo rzadko opisywane w literaturze naukowej. Mamy także dwie prace poświęcone znaczeniu czynników makroekonomicznych w rozwoju przedsiębiorstwa, dotyczą one wpływu inwestycji i konsumpcji na rozwój MSP oraz wpływu kursu walutowego na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Różnorodność prac pokazuje jak wiele problemów związanych jest z ekonomią. Począwszy od zachowania na rynku gospodarstwa domowego po inwestycje publiczne, kondycję rynku pracy czy oddziaływanie pandemii na gospodarkę, a także od organizacji imprez turystycznych o lokalnym zasięgu po turystykę światową. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj inspirację do badań własnych. Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania prac i publikowania artykułów w naszych Zeszytach Naukowych.

Opublikowane: 2021-02-05

Artykuły