Istnieje nowsza wersja tego artykułu opublikowanego 2023-02-23. Przeczytaj wersję najnowszą.

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE

Autor

  • Wiktoria Bayzlińska Studentka kierunku Turystyka i Rekreacja, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Oktawian Wenklar Student kierunku Turystyka i Rekreacja, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Klaudia Więcławska Studentka kierunku Turystyka i Rekreacja, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

funkcja turystyczna, wskaźniki funkcji turystycznej, województwa, regiony

Abstrakt

Głównym celem podjętych badań jest określenie i ocena zróżnicowania funkcji turystycznej w Polsce w ujęciu regionalnym w 2021 roku, a także wskazanie regionów o niewykorzystanym potencjalne turystycznym. Poziom funkcji turystycznej wyznaczono przy pomocy wskaźnika syntetycznego, metodą bezwzrocową – na bazie wskaźników cząstkowych (wskaźnik Baretje’a-Deferta, wskaźnik gęstości bazy noclegowej, wskaźnik Schneidera, wskaźnik Charvata, odsetek podmiotów gospodarczych w sekcji I 55). Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie wyników podzielono województwa na cztery klasy o różnym poziomie funkcji turystycznej: klasa I – poziom wysoki (zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie), klasa II – poziom średni (warmińsko-mazurskie, dolnośląskie), klasa III – poziom niski (kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie), klasa IV – poziom bardzo niski (lubelskie, łódzkie, opolskie, podlaskie i wielkopolskie). W niektórych województwach występujące walory turystyczne są słabo wykorzystywane.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Wersje

Jak cytować

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/329