About the Reform in Higher Education of Ukraine: New Clients' Requirements to Teachers

Autor

  • Walery Okulicz-Kozaryn Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • Olena Golubyonkova Narodowa Akademia Technologii Spożywczych w Odessie
  • Viktoriia Yakymchuk Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Słowa kluczowe:

dydaktyka, proces uczenia się, sposób uczenia się na wykładach, sposób audytoryjny, wizualny sposób, preferencji studentów, reforma Szkolnictwa Wyższego w Ukrainie

Abstrakt

Głównym celem przeprowadzonych badań naukowych było oszacowanie preferencji studentów w procesie zdobywania wiedzy (wykłady). Artykuł daje odpowiedź na następujące pytanie badawcze: „Jak się uczyć?” w warunkach przeprowadzanej reformy Szkolnictwa Wyższego w Ukrainie. Statystycznie udowodniono, że studenci wypowiedzieli się przeciwko audytoryjnemu sposobowi uczenia się na wykładach. Wyniki badań mogą okazać się przydatne na etapie wprowadzania reformy Szkolnictwa Wyższego w Ukrainie, w tym prawidłowego kształtowania kadry pracowników naukowo-dydaktycznych w systemie Szkolnictwa Wyższego.

Biogramy autorów

Olena Golubyonkova - Narodowa Akademia Technologii Spożywczych w Odessie

Głównym celem przeprowadzonych badań naukowych było oszacowanie preferencji studentów w procesie zdobywania wiedzy (wykłady). Artykuł daje odpowiedź na następujące pytanie badawcze: „Jak się uczyć?” w warunkach przeprowadzanej reformy Szkolnictwa Wyższego w Ukrainie. Statystycznie udowodniono, że studenci wypowiedzieli się przeciwko audytoryjnemu sposobowi uczenia się na wykładach. Wyniki badań mogą okazać się przydatne na etapie wprowadzania reformy Szkolnictwa Wyższego w Ukrainie, w tym prawidłowego kształtowania kadry pracowników naukowo-dydaktycznych w systemie Szkolnictwa Wyższego.

Viktoriia Yakymchuk - Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Głównym celem przeprowadzonych badań naukowych było oszacowanie preferencji studentów w procesie zdobywania wiedzy (wykłady). Artykuł daje odpowiedź na następujące pytanie badawcze: „Jak się uczyć?” w warunkach przeprowadzanej reformy Szkolnictwa Wyższego w Ukrainie. Statystycznie udowodniono, że studenci wypowiedzieli się przeciwko audytoryjnemu sposobowi uczenia się na wykładach. Wyniki badań mogą okazać się przydatne na etapie wprowadzania reformy Szkolnictwa Wyższego w Ukrainie, w tym prawidłowego kształtowania kadry pracowników naukowo-dydaktycznych w systemie Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Okulicz-Kozaryn, W., Golubyonkova, O., & Yakymchuk, V. (2018). About the Reform in Higher Education of Ukraine: New Clients’ Requirements to Teachers. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 185–196. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/132