O czasopiśmie

Mamy zaszczyt zaprosić do aktywnego uczestnictwa w życiu Wydziału Nauk Ekonomicznych poprzez umieszczanie publikacji w Zeszytach Naukowych. Czasopismo pełni rolę kulturotwórczą i popularyzatorską dorobku sporego zespołu osobowego, a jednocześnie funkcję integrującą skład osobowy Wydziału wokół kierunków studiów, specjalności i licznych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez nauczycieli akademickich. Publikacje przygotowywane z tego zakresu będą preferowane przez Kolegium Redakcyjne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Aktualny numer

Nr 26 (2022): Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
					Pokaż Nr 26 (2022): Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych

Szanowni Czytelnicy

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu nasz najnowszy numer Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych. W bieżącym zeszycie znajduje się przegląd aktualnych problemów z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów widzianych z perspektywy lokalnej, krajowej oraz globalnej. Nasi Autorzy wnikliwie przeanalizowali zmieniające się otoczenie i wybrane problemy zaprezentowali w postaci badań własnych, analizy danych wtórnych oraz dyskusji i krytyki literatury.

Szczegółowe problemy dotyczą wielu różnorodnych obszarów, i tak znaleźć można artykuły dotyczące rozwoju branży turystycznej i eventowej w wymiarze lokalnym i krajowym, przestrzennego rozwoju miast oraz zmiany stylu życia, tendencji na rynku pracy, przyszłego zabezpieczania emerytalnego, ubezpieczeń społecznych, inwestycji publicznych. Mamy tutaj także artykuły związane z szeroko pojętymi finansami, w szczególności odnoszące się do rozwoju nowoczesnych instrumentów finansowych, kondycji finansowej sektora bankowego czy płatności internetowych. Wybrane artykuły dotyczą problemów logistyki przewozów ponadnormatywnych, inwestycji w transport oraz teorii i praktyki wyceny szkód komunikacyjnych.

W naszych Zeszytach Naukowych znalazło się miejsce dla artykułów, których Autorami są doświadczeni naukowcy, mający znaczący dorobek badawczy, jak i młodzi, dopiero zaczynający swoją przygodę z nauką – absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Po raz pierwszy swoje publikacje zaprezentowali słuchacze Szkoły Doktorskiej. Jako grono redakcyjne mamy nadzieję, że znajdą Państwo w naszych zeszytach interesujące materiały, mogące stanowić podstawę do dalszej dyskusji i polemiki naukowej.

                                                                                                                                Zespół Redakcyjny

 

Opublikowane: 2023-02-23
Wyświetl wszystkie wydania