Zarządzanie procesowe w branży leasingowej

  • Aleksandra Prokurat-Strawińska Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe: zarządzanie procesowe, leasing, przedsiębiorstwo leasingowe, obsługa klienta, jakość

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wykorzystania koncepcji zarządzania procesowego do zdefiniowania procesów w przedsiębiorstwie leasingowym. W tym celu również został przedstawiony sektor usług leasingowych w Polsce, jego charakterystyka. Oznaczone zostały procesy główne jak i procesy wspomagające kierunkujące strategię przedsiębiorstwa na jakość obsługi klientów, którzy decydują się na nawiązanie relacji z danym przedsiębiorstwem leasingowym.

Opublikowane
2017-02-07
Jak cytować
Prokurat-Strawińska, A. (2017). Zarządzanie procesowe w branży leasingowej. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 227-237. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/60