POZIOM UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH A DZIAŁANIA CZŁOWIEKA SPRZYJAJĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA

Autor

  • Dorota Agnieszka Janiszewska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Paulina Edyta Gabrych Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna, słuchaczka studiów II stopnia na kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

uwarunkowania przyrodnicze, ochrona środowiska, powiat sławieński i słupski.

Abstrakt

Celem pracy było omówienie zależności dotyczących poziomu uwarunkowań przyrodniczych oraz działań człowieka sprzyjających ochronie środowiska. Badaniami objęto gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatów słupskiego i sławieńskiego. Analizę przeprowadzono dla 2015 roku w oparciu o dane publikowane przez GUS. W badaniach zastosowano metodę miernika syntetycznego. Na podstawie wybranych wskaźników wyznaczono poziom zróżnicowania uwarunkowań przyrodniczych oraz działań człowieka sprzyjających ochronie środowiska. Analiza wykazała, że najlepsza sytuacja występuje w gminie Ustka, najgorsza natomiast w gminie Malechowo oraz Główczyce.

 

Pobrania

Opublikowane

2018-01-11

Jak cytować

Janiszewska, D. A., & Gabrych, P. E. (2018). POZIOM UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH A DZIAŁANIA CZŁOWIEKA SPRZYJAJĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 41–60. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/91