ZJAWISKO WYKLUCZENIA FINANSOWEGO W OPINIACH PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA BABY BOOMERS

Autor

  • Mirosław Tadeusz Sołtysiak Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

Słowa kluczowe:

wykluczenie finansowe, postrzeganie, pokolenie baby boomers

Abstrakt

Problematyka wykluczenia finansowego stanowi przedmiot badań naukowych od kilku dekad. Każda jednostka może w jakimś okresie swojego życia stać się osobą wykluczoną, ze względu na szereg różnych uwarunkowań (poziom wiedzy, dochody, posiadany status majątkowy, narodowość, postawy życiowe, itp.), czyli taką, która pomimo wykazywanej chęci nie może brać udziału w normalnych działaniach jakie mają możliwość podejmować inni członkowie danej społeczności. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących znajomości przez pokolenie baby boomers zagadnień związanych z wykluczeniem finansowym. W pierwszej części zaprezentowano stan znajomości tego zagadnienia w grupie badawczej. Następnie wskazano przyczyny oraz osoby potencjalnie zagrożone możliwością wykluczenia. W dalszej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonej przez respondentów oceny poziomu tego zjawiska oraz wskazano kto ich zdaniem jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia finansowego.

Pobrania

Opublikowane

2018-01-11

Jak cytować

Sołtysiak, M. T. (2018). ZJAWISKO WYKLUCZENIA FINANSOWEGO W OPINIACH PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA BABY BOOMERS. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 231–244. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/90