Ocena wiedzy i aktywności przedstawicieli pokolenia X w przedmiocie budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Autor

  • Mirosław Tadeusz Sołtysiak Politechnika Rzeszowska

Słowa kluczowe:

budżet j.s.t, wiedza i aktywność, pokolenie X

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było podjęcie próby oceny znajomości zagadnień związanych z budżetem jednostek samorządu terytorialnego przez przedstawicieli pokolenia X oraz sprawdzenie poziomu ich aktywności w tworzeniu budżetu jednostek samorządowych. W pierwszej części zaprezentowano analizę dokonanej przez ankietowanych oceny posiadanego poziomu wiedzy na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich budżetu.  Następnie wskazano z jakich źródeł respondenci pozyskują informacje na temat funkcjonowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W dalszej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy poziomu aktywności reprezentantów pokolenia X w tworzeniu budżetu jednostek samorządowych. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że chociaż przedstawiciele pokolenia X deklarują niski poziom zainteresowania działalnością jednostek samorządu terytorialnego to uważają, że poziom ich wiedzy na ten temat jest stosunkowo wysoki. Ponadto większość ankietowanych chociaż aktywnie nie uczestniczy w kreowaniu budżetu jednostki samorządowej to chce posiadać prawo do bezpośredniego udziału w decydowaniu o jego kształcie.

 

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Sołtysiak, M. T. (2018). Ocena wiedzy i aktywności przedstawicieli pokolenia X w przedmiocie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 325–341. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/89