MARKETING USŁUG LOGISTYCZNYCH W POLSCE I NA UKRAINIE

Autor

  • Joanna Dyczkowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Olga Reshetnikova Połtawska Państwowa Rolnicza Akademia, Ukraina

Słowa kluczowe:

operator logistyczny, marketing usług, instrumenty marketingu

Abstrakt

W artykule zostały opisane działania marketingowe stosowane przez przedsiębiorstwa TSL. Celem artykułu była analiza instrumentów marketingu na rynku usług logistycznych w Polsce i Ukrainie. Zastosowano analizę literatury i porównawczą oferowanych usług. Zaprezentowano rynek usług logistycznych w Polsce w porównaniu z rynkiem ukraińskim. Przedstawiono elementy marketingu realizowane w Polsce i na Ukrainie przez wybranych operatorów logistycznych oraz kształtowane przez nich instrumenty w obu tych krajach. W artykule zwrócono uwagę na kierunki rozwoju usług logistycznych i dynamikę zmian w wybranych przedsiębiorstwach logistycznych.

 

Opublikowane

2018-01-15

Jak cytować

Dyczkowska, J., & Reshetnikova, O. (2018). MARKETING USŁUG LOGISTYCZNYCH W POLSCE I NA UKRAINIE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 25–40. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/86