Zastosowanie wybranych metod do badań tendencji cenowych na rynku nieruchomości

Autor

  • Maria Klonowska-Matynia Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Paula Kanka Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

prognoza, metoda, ceny, nieruchomości

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego zasadniczym celem jest próba oceny wyników krótkookresowej prognozy cen nieruchomości na rynku mieszkaniowym przy zastosowaniu alternatywnych metod badań tendencji cenowych. Główny problem badawczy sformułowano w postaci pytania: Jakie wyniki uzyskujemy z zastosowania wybranych metod do prognozy cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Koszalinie? Testowano dwa modele: model Browna i model średniej ruchomej. W oparciu o założenia modeli przyjęto stały trend cenowy na rynku nieruchomości w Koszalinie. Tymczasem rzeczywisty trend był malejący. Konsekwencją innego zachowania danych i założeń modelu są prognozy znacząco odbiegające od zaszłych tendencji.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Klonowska-Matynia, M., & Kanka, P. (2017). Zastosowanie wybranych metod do badań tendencji cenowych na rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 155–163. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/54