Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego

Autor

  • Bożena Hok Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

podatki i opłaty, wynik operacyjny, obsługa długu, zamożność

Abstrakt

Celem artykułu jest próba wskazania czynników finansowych wpływających na ocenę zamożności gmin. W artykule omówiono istotę zamożności w odniesieniu do jednostek samorządowych, najważniejsze czynniki finansowe służące tej ocenie. Zastosowano następujące metody: analiza piśmiennictwa, analiza wskaźników budżetowych i zadłużenia (obejmujących dochody bieżące, dochody z podatków i opłat, wynik operacyjny i koszty obsługi długu) oraz metody statystyki opisowej. Do analizy przyjęto dane finansowe gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. zachodniopomorskiego za lata 2010-2015. Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy, zgodnie z którą wynik operacyjny i koszty obsługi długu determinują poziom zamożności gmin.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Hok, B. (2017). Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 111–127. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/51