Wezwania do sprzedaży akcji a wrogie przejęcia przedsiębiorstw

Autor

  • Edyta Cegielska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

wezwanie do sprzedaży akcji, wrogie przejęcie, rynek kapitałowy, przedsiębiorstwo

Abstrakt

Wezwania do sprzedaży akcji są widocznym sygnałem przekształceń własnościowych w spółkach giełdowych. W relatywnie krótkim czasie umożliwiają przejęcie operacyjnej kontroli nad spółką. Celem opracowania jest analiza wezwań do sprzedaży akcji w latach 2000-2012 przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie aby na jej podstawie wyłonić te przedsiębiorstwa, które zostały przejęte wskutek wrogiego przejęcia. Kryteriami umożliwiającymi wyłonienie wrogich przejęć były: sprzeciw zarządu lub podjęcie działań obronnych. Z badań wynika, że na rynku kapitałowym w Polsce w latach 2000-2012 miało miejsce siedem prób wrogiego przejęcia, z których jedna zakończyła się wrogim przejęciem. We wszystkich przypadkach cena w wezwaniu została zinterpretowana przez zarząd, jako zbyt niska i nieodzwierciedlająca wartości spółki. W sześciu przypadkach dotychczasowi inwestorzy nie odpowiedzieli na wezwanie, zgodnie z oświadczeniem zarządu, natomiast w jednym przypadku inwestor zinterpretował cenę odmiennie niż zarząd odpowiadając na wezwanie.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Cegielska, E. (2017). Wezwania do sprzedaży akcji a wrogie przejęcia przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 9–22. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/45