LOGISTYKA PRZEWOZÓW PONADNORMATYWNYCH NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE

Autor

  • Agata Pampuch Studentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Joanna Dyczkowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

transport, logistyka, przewóz ponadnormatywny, ładunek ponadgabarytowy, wskaźniki

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena procesu planowania przewozu ponadgabarytowego przy zastosowaniu trzech rodzajów transportu. W publikacji wykorzystano analizę literatury oraz studium przypadku, na podstawie którego zostały wyliczone wskaźniki wykorzystania środka transportowego, czasu pracy i pracy przewozowej.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

LOGISTYKA PRZEWOZÓW PONADNORMATYWNYCH NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/316