ZNACZENIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH DLA PKB POLSKI

Autor

  • Tomasz Landsberg Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości

Słowa kluczowe:

makroekonomia, inwestycje publiczne, PKB, wzrost gospodarczy Polski

Abstrakt

Celem badawczym jest wzbogacenie wiedzy z zakresu makroekonomii dotyczących Polski dla lat 1995-2020. Artykuł składa się z wprowadzenia teoretycznego w analizowany przedmiot inwestycji. Zaprezentowano model współzależności inwestycji i PKB. Scharakteryzowano inwestycje publiczne w Polsce w okresie pandemii  COVID-19. Artykuł kończy się wnioskami wskazując na istotne znaczenie inwestycji publicznych dla PKB Polski w badanym okresie.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

ZNACZENIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH DLA PKB POLSKI . (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/315