ZMIANY NA RYNKU PRACY WYWOŁANE PANDEMIĄ COVID-19

Autor

  • Martyna Ciesielska Studentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

rynek pracy, COVID-19, przedsiębiorstwa, młodzież

Abstrakt

Niniejszy artykuł zajmuje się problematyką zmieniającej się gwałtownie sytuacji na rynku pracy w czasach trwającej pandemii COVID-19. Już we wcześniejszych latach kryzysy dawały o sobie znać i wywoływały negatywne skutki. Pandemia COVID-19 została uznana za szok gospodarczy. Liczne obostrzenia z nią związane wpłynęły negatywnie na stan gospodarki wielu krajów. Do zaprzestania rozwijania się koronawirusa i nabycia odporności przez społeczeństwo podjęto działania farmaceutyczne w formie szczepień. Jednak głównym i jakże trudnym dla państw dotkniętych pandemią okazał się aspekt mający na celu zaprzestanie dalszego rozwijania się choroby, który polegał na wyłączaniu działalności danych branż. Zastosowane interwencje niosły ze sobą poważne konsekwencje dla rynku pracy oraz danych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie zmian wywołanych pandemią COVID-19 na polskim rynku pracy. Dla przedstawienia istotnych wątków pracę podzielono na trzy części. Pierwsza z nich zajmuje się przedstawieniem i scharakteryzowaniem najważniejszych pojęć z nim związanych. Druga część została poświęcona na przedstawieniu gwałtownych zmian jakie pojawiły się z momentem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, graficznym zobrazowaniu danych o przedsiębiorstwach w dobie pandemii, a także odniesiono się do trudnej sytuacji dla ludzi młodych, którzy poszukują pracy w tymże czasie. W podsumowaniu opisano odczucia autorki odnośnie trudnej sytuacji wśród przedsiębiorstw i ich pracowników, a także wyciągnięcie wniosków z przedstawionej i jakże trudnej dla społeczeństwa sytuacji.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

ZMIANY NA RYNKU PRACY WYWOŁANE PANDEMIĄ COVID-19. (2023). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/314