MEDIACJA SPOSOBEM NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE

Autor

  • Mariusz Jankowski mediator, doradca obywatelski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu, jest przedstawienie specyfiki możliwości rozwiązywania problemów występujących w obrocie gospodarczym, za pośrednictwem alternatywnej dla postępowania sądowego mediacji, która umożliwia stronom sporu szybsze i mniej kosztowne zażegnanie konfliktu, bez konieczności przerywania współpracy. W tym celu zostanie szczegółowo omówiony proces alternatywnego rozwiązania sporu poprzez mediację, z uwzględnieniem całego procesu przeprowadzenia mediacji. Przedstawione zostaną zasady mediacji, korzyści płynące z jej wykorzystania w toczącym się sporze, a także zostaną przedstawione przebieg i koszty postępowania mediacyjnego. Szczegółowo opisana zostanie osoba mediatora, ze wskazaniem na jego kompetencje niezbędne do skutecznego prowadzenia mediacji w sprawach gospodarczych. Omówiona zostanie analiza ilości spraw kierowanych do mediacji przez sądy oraz ugód pozasądowych kierowanych do zatwierdzenia przez mediatorów. Analizie poddane zostaną dane dotyczące upowszechnienia mediacji oraz podejścia prawników do tej instytucji.

Pobrania

Opublikowane

2022-02-10

Jak cytować

Jankowski, M. (2022). MEDIACJA SPOSOBEM NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 61–74. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/299