UJAWNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO WRAPORTACH ROCZNYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Autor

  • Agnieszka Judkowiak

Słowa kluczowe:

ład korporacyjny, corporate governance, dobre praktyki spółek giełdowych

Abstrakt

W pracy podjęto próbę przeanalizowania stron internetowych spółek giełdowychw zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. W kręgu zainteresowania znalazły się spółki z grupy WIG20.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Judkowiak, A. (2021). UJAWNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO WRAPORTACH ROCZNYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), 69–88. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/209