PREFERENCJE TURYSTYCZNE MIESZKAŃCÓW KOSZALINA

Autor

  • Michalina Sominka Absolwentka kierunku Turystyka i Rekreacja, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

turystka, wyjazdy turystyczne, preferencje wyjazdowe, Koszalin

Abstrakt

Głównym celem badań było określenie preferencji turystycznych mieszkańców Koszalina. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego, który składał się z 15 pytań oraz metryczki. Dane zbierano wśród mieszkańców Koszalina drogą internetową od marca do kwietnia 2020 roku. Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziało 50 osób. W wyniku przeprowadzonych analiz zrealizowano cel, a także potwierdzono założenie, zgodnie z którym preferencje wyjazdowe mieszkańców Koszalina są zróżnicowane. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami na preferencję turystyczne mieszkańców Koszalina wpływają: walory turystyczne, cena, miejsca wolne od zagrożeń terrorystycznych, miejsca o ograniczonym wystąpieniu zagrożeń naturalnych, miejsca odmienne od tych, w których codziennie funkcjonują.

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Sominka, M., & Ossowska, L. (2021). PREFERENCJE TURYSTYCZNE MIESZKAŃCÓW KOSZALINA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 155–168. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/164