ZASPOKAJANIE POTRZEB ZAKUPOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH TRADYCYJNYCH MODELI ZAKUPOWYCH

Autor

  • Anna Pasek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Słowa kluczowe:

klient, konsument, potrzeba, decyzja, zakup

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych zastosowań modeli zakupowych, które obrazują zaspokajanie potrzeb zakupowych. Analiza ta miała na celu pokazanie możliwych zachowań konsumentów. W publikacji zostały przybliżone wybrane zagadnienia z zakresu tematyki konsumenta, jego potrzeb, decyzji oraz czynnościami związanymi przed i po zakupie. Zastosowane metody badawcze to przegląd aktualnej literatury przedmiotu. W tym kontekście została zastosowana metoda opisowa i porównawcza.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Pasek, A. (2021). ZASPOKAJANIE POTRZEB ZAKUPOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH TRADYCYJNYCH MODELI ZAKUPOWYCH. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 77–89. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/158