WPŁYW INWESTYCJI PUBLICZNYCH, KONSUMPCJI I PKB W POLSCE W LATACH 1995-2018 NA ROZWÓJ MSP

Autor

  • Tomasz Landsberg Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg

Słowa kluczowe:

efekt wypierania, wydatki publiczne, wydatki prywatne, stopy procentowe, ko integracja

Abstrakt

Celem badań zawartych w niniejszej publikacji jest określenie wzajemnej reakcji na impuls inwestycji publicznych, konsumpcji i PKB w latach 1995-2018 w Polsce. Poprzez badania empiryczne w ujęciu kwartalnym z wykorzystaniem program Gretl analizowano słuszność hipotezy wpychania kapitału prywatnego do gospodarki jako reakcji ciągnionej na inwestycje publiczne w Polsce dla lat 1996-2018. Analizowane inwestycje szczególnie pozytywnie wpływają na małe i średnie podmioty gospodarcze jako bardziej powiązane z lokalnymi rynkami.

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Landsberg, T. (2021). WPŁYW INWESTYCJI PUBLICZNYCH, KONSUMPCJI I PKB W POLSCE W LATACH 1995-2018 NA ROZWÓJ MSP. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 39–49. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/156