ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Autor

  • Daria Święty Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Dorota Janiszewska Wydział Nauk Ekonomicznych

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój, Unia Europejska, Polska, ład społeczny, ład gospodarczy, ład środowiskowy

Abstrakt

Celem pracy była ocena poziomu rozwoju zrównoważonego w Polsce i  wybranych państwach UE. Zakres czasowy analiz obejmuje rok 2004 i 2015. Badania przeprowadzono w oparciu o dane publikowane przez GUS. W badaniach zastosowano metodę miernika syntetycznego. Na podstawie wybranych wskaźników podzielono wybrane państwa na trzy klasy o różnym poziomie rozwoju zrównoważonego. W badanym okresie zauważono niewielkie zmiany miejsc państw w poszczególnych klasach obrazujących poziom rozwoju zrównoważonego.

Downloads

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Święty, D., & Janiszewska, D. (2019). ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 139-158. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/148