ZRÓŻNICOWANIE KONDYCJI FINANSOWEJ GMIN POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO W LATACH 2013-2017

Autor

  • Angelika Stasiak Studentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Dorota Janiszewska Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

kondycja finansowa, gmina, wskaźniki budżetowe i zobowiązań

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena poziomu kondycji finansowej gmin powiatu czułchowskiego w latach 2013-2017. W pracy wykorzystano wskaźniki budżetowe i zobowiązań dla gmin pochodzące z Ministerstwa Finansów. Poziom kondycji fianasowej wyznaczono metodą bezwzorcową wskaźnika syntetycznego na podstawie średnich wartości (z lat 2013-2017) wyżej wymienionych wskaźników. Udowodniono, iż poziom kondycji finansowej zależy od jej strategii i specyfiki, ale nie jest uzależonony od jej typu.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Stasiak, A., & Janiszewska, D. (2019). ZRÓŻNICOWANIE KONDYCJI FINANSOWEJ GMIN POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO W LATACH 2013-2017. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 109–119. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/147