UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMPETENCJI KONSTYTUCYJNYCH ORGANÓW PAŃSTWA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI W KONTEKŚCIE POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ

Autor

  • Julian Maj Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Marek Gręzicki Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

Słowa kluczowe:

polityka obronna, polityka międzynarodowa, organy państwa, uwarunkowania formalno-prawne, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie regulacji prawnych, narodowych i międzynarodowych w obszarach bezpieczeństwa i polityki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz uświadomienie czytelnikowi stanu normatywno-prawnego państwa, który aktualnie stwarza wszelkie warunki do kompleksowego uporządkowania spraw bezpieczeństwa i obronności Polski. W artykule uzasadniono potrzebę woli politycznej organów państwa i osób odpowiedzialnych do ciągłości stwarzania warunków dla bezpieczeństwa i obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju państwa.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Maj, J., & Gręzicki, M. (2019). UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMPETENCJI KONSTYTUCYJNYCH ORGANÓW PAŃSTWA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI W KONTEKŚCIE POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ . Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 25–48. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/145