BADANIA SONDAŻOWE – TECHNIKA BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ. ANALIZA PRZYPADKÓW

Autor

  • Anna Pasek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

Słowa kluczowe:

badania sondażowe, metoda obserwacji, sondaż

Abstrakt

W artykule zostaną przybliżone wybrane zagadnienia z zakresu badań sondażowych i jego potencjału, który przyczynia się do rozwoju technik badania opinii społecznej. Technika ta pozwala jednostce poznać zdanie innych dotyczące jakiejś kwestii. Zastosowane metody badawcze to przegląd aktualnej literatury przedmiotu oraz analiza wybranych badań. Wykorzystanie metody badań sondażowych zostało zaprezentowane na przykładzie konsumenta w oparciu o badania California State University Long Beach z 2007 roku na temat konsumenta XXI wieku, Raport Diagnozę Społeczną 2015 oraz Badanie Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOP): Zaufanie do polityków w lipcu 2018.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Pasek, A. (2019). BADANIA SONDAŻOWE – TECHNIKA BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ. ANALIZA PRZYPADKÓW. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 49–60. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/142