Statistical Research of Preferences of Students of the Moscow Pedagogical State University in Lectures

Autor

  • Svetlana Isaeva Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
  • Walery Okulicz-Kozaryn Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Słowa kluczowe:

preferencje studentów, proces uczenia się, wykład, metoda uczenia się na wykładach, słuchowy sposób, wizualny sposób, rosyjskie szkolnictwo wyższe

Abstrakt

Głównym celem przeprowadzonych badań naukowych było oszacowanie preferencji studentów rosyjskich w procesie zdobywania wiedzy na wykładach. Artykuł daje odpowiedź na następujące pytanie badawcze: „Jak się uczyć?” w nowoczesnych warunkach. Wyniki są prawdziwymi faktami naukowymi. Statystycznie udowodniono, że studenci Moskiewskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego nie preferują auditory metody nauczania na lekcjach. Wynik statystycznie bardzo wysoko znaczący (99,9%). Wynik badania może być pomocny w pierwszym etapie reformy rosyjskiego szkolnictwa wyższego, w tym do tworzenia programów szkolenia personelu naukowego-pedagogicznego.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Isaeva, S., & Okulicz-Kozaryn, W. (2018). Statistical Research of Preferences of Students of the Moscow Pedagogical State University in Lectures. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 355–365. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/135