Podatek VAT w gospodarstwach rolnych – studium przypadku

Autor

  • Piotr Rachwał Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Słowa kluczowe:

podatek VAT, podatek na zasadach ogólnych, ryczałt, gospodarstwo rolne, inwestycje

Abstrakt

Celem opracowania było przedstawienie korzyści płynących z przejścia gospodarstwa rolnego na zasady ogólne podatku VAT w latach 2016-2017, przy przeprowadzeniu znaczących inwestycji. W pracy wyszczególniono poszczególne grupy kosztów oraz przedstawiono ich procentowy udziału w kosztach ogółem. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż badany podmiot w 2016 r. uzyskał zwrot podatku w wartości przekraczającej 200 tys. zł, natomiast w 2017 r. zwrot ten przekraczał wartość 150 tys. zł. Gospodarstwo przy rozliczaniu na ryczałcie w 2016 r. musiałoby ponieść dodatkowe koszty związane z zapłaceniem podatku VAT od nabywanych towarów i usług. Wysoka wartość zwrotu podatku VAT w analizowanym okresie związana była z przeprowadzeniem inwestycji modernizacji gospodarstwa rolnego o wartości przekraczającej 1,115 mln zł brutto.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Rachwał, P. (2018). Podatek VAT w gospodarstwach rolnych – studium przypadku. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 303–312. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/133