Analiza funkcji menedżerskiej na przykładzie organizacji X

Autor

  • Beata Stefanowicz Studentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Patrycja Rawska Studentka kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

menedżer, organizacja, doświadczenie, komunikacja, mowa ciała

Abstrakt

 

 Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza kompetencji menedżerów, które stanowią istotny element efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Zgodnie z postawioną hipotezą wysokie kompetencje menedżerów służą do podwyższenia poziomu integracji, zaangażowania oraz jakości pracy personelu. Oznacza to strategiczne podejście do zatrudnienia, możliwość rozwoju pracowników zatrudnionych w organizacji. Kompetencje są to uprawnienia i pełnomocnictwa nadane menedżerowi do prowadzenia określonej działalności, a także zakres wiedzy, know-howi odpowiedzialności. Cel zrealizowano poprzez analizę literatury oraz wykorzystanie metody badawczej, jaką jest wywiad z właścicielem organizacji MŚP. 

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Stefanowicz, B., & Rawska, P. (2018). Analiza funkcji menedżerskiej na przykładzie organizacji X. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 343–353. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/129