Information Policy in the Field of Medical Waste Management in Hospitals in West Pomeranian Voivodeship

Autor

  • Anna Wallis Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Beata Arletta Zaleska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

szpitale, odpady medyczne, polityka informacyjna, sieć szpitali, strony internetowe

Abstrakt

Celem referatu jest określenie czy szpitale województwa zachodniopomorskiego, które działają w sieci szpitali mają opracowaną politykę gospodarowania odpadami medycznymi i czy jest ona umieszczona na ich stronach internetowych. Autorki opracowania dokonały analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych i wyników kontroli NIK dotyczącej postępowania z odpadami medycznymi, co pozwoliło na sformułowanie tezy badawczej, która brzmi; „szpitale działające w sieci szpitali, które otrzymują środki publiczne na prowadzenie działalności medycznej powinny opracować i wdrożyć politykę gospodarowania odpadami medycznymi, która powinna być podana do publicznej wiadomości na przykład na stronach internetowych szpitali”. Analiza stron internetowych badanych szpitali pozwoliła na stwierdzenie czy badane szpitale publikują informacje dotyczące gospodarowania odpadami medycznymi i jaki jest stopień szczegółowości tych informacji.

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Wallis, A., & Zaleska, B. A. (2018). Information Policy in the Field of Medical Waste Management in Hospitals in West Pomeranian Voivodeship. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 367–383. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/126