Koncepcja funkcjonowania klastrów na przykładzie Bałtyckiego Klastra Seanergia - studium przypadku

Autor

  • Bogusława Chamier Gliszczńska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Natalia Czachorowska Studentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

klaster, innowacyjność, kooperacja, współpraca przedsiębiorstw, projektowanie klastrów

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest koncepcja klastrów, która stanowi ważny element regionalnych systemów innowacji. Klastry jako innowacyjność dla przedsiębiorstw to przede wszystkim współpraca oraz rozwój pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Klastry to stosunkowo nowy element, który odgrywa zasadniczą rolę w rozwijaniu możliwości regionalnego biznesu. Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania  klastrów na przykładzie bałtyckiego klastra sEaNERGIA obejmującego województwo zachodniopomorskie i pomorskie. W przeprowadzonych badaniach przyjęto hipotezę, iż klastry  mają wpływ na rozwój technologiczny przedsiębiorstw i wdrażane przez nie innowacje oraz na zrównoważony rozwój regionu. Zastosowana metoda badawcza opiera się na analizie literatury naukowej oraz przeglądzie materiałów opublikowanych on-line, poświęconych przedstawionej tematyce. Analizy dowiodły, iż klastry budują pozytywne warunki dla rozwoju nowych i innowacyjnych rozwiązań, wprowadzania na rynek nowych produktów i technologii. Zauważono bardzo dynamiczny rozwój klastrów regionalnych.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Chamier Gliszczńska, B., & Czachorowska, N. (2018). Koncepcja funkcjonowania klastrów na przykładzie Bałtyckiego Klastra Seanergia - studium przypadku. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 21–36. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/119