Bariery i szanse rozwoju drobnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce i na Litwie w ocenach ekonomistów

Autor

  • Wiesław Musiał Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Justyna Barczyk Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Jan Zukovskis Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa, Litwa

Słowa kluczowe:

mała przedsiębiorczość, bariery i szanse dla przedsiębiorczości, porównanie warunków Polski i Litwy

Abstrakt

W opracowaniu poruszono problem barier i możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na Litwie. Symetryczne badania w formie wywiadu przeprowadzono wśród 50 pracowników naukowych - ekonomistów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Kowna. Wyniki badań wykazały, że główne bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce dotyczą bardzo wysokich składek emerytalnych, które płacą przedsiębiorcy, a także skomplikowanego systemu płatności podatku VAT. Ponadto respondenci z Litwy wskazywali na złe warunki ekonomiczne na obszarach wiejskich i związane z nimi: bezrobocie i ubóstwo niektórych mieszkańców wsi. Z drugiej strony w Polsce duże perspektywy rozwoju przedsiębiorczości widoczne były w otwarciu rynków wschodnich i wsparciu małych przedsiębiorstw ze środków unijnych. Na Litwie szanse takie zostały wskazane w profesjonalnym doradztwie i wykorzystaniu funduszy pomocowych UE.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Musiał, W., Barczyk, J., & Zukovskis, J. (2018). Bariery i szanse rozwoju drobnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce i na Litwie w ocenach ekonomistów. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 171–184. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/118