Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg

Autor

  • Mirosław Marczak Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

event, produkt turystyczny, turystyka kulturowa, Kołobrzeg

Abstrakt

Eventy stanowią obecnie jedną z głównych kategorii produktu turystycznego. Zaliczane są do grupy tzw. prostych produktów turystycznych. Na rynku usług turystycznych stale wzrasta ich ranga. Eventy stanowią bowiem nowoczesną formę promocji marki i produktu, ułatwiającą dotarcie do nowych klientów, a także kreującą pozytywny wizerunek destynacji turystycznej. Należy również podkreślić, iż dla wielu turystów eventy stanowią jeden z głównych celów podróży. Oznacza to, iż stanowią istotny element atrakcyjności turystycznej danego miejsca. W niniejszym artykule ukazano potencjał eventów organizowanych w Kołobrzegu w kontekście ich funkcjonowania jako produkty turystyki kulturowej. Przyjęto tezę badawczą, iż organizacja eventów stanowi obecnie jeden z głównych czynników determinujących rozwój turystyki kulturowej na badanym obszarze

Pobrania

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Marczak, M. (2015). Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), 103–120. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/10