Innowacyjność narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa XXI wieku

  • Anna Wallis Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

W warunkach szybko zmieniającego się otoczenia, budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na innowacyjności daje przedsiębiorstwom nowe szanse i możliwości (na przetrwanie i rozwój). Innowacyjność to zdolność i motywacja do tworzenia i wdrażania innowacji oraz ich absorbcji. Na innowacyjność przedsiębiorstwa ma wpływ jego potencjał rozwojowy: zaplecze materialne i kapitał w postaci ludzi. W tym artykule wyjaśniono pojęcie innowacji i innowacyjności, a także istotę konkurencyjności i rolę kapitału ludzkiego we wspieraniu innowacyjności. Podkreśla się w niniejszym opracowaniu znaczenie innowacyjności jako ważnej determinanty kształtującej poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Opublikowane
2017-02-07
How to Cite
WALLIS, Anna. Innowacyjność narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa XXI wieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 311-325, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/66>. Date accessed: 24 lis. 2017.