Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a stopa bezrobocia na przykładzie powiatów świdwińskiego i białogardzkiego

  • Magdalena Tokarska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Luiza Ossowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie korelacji pomiędzy liczbą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a liczbą bezrobotnych zarejestrowanych w powiatach białogardzkim i świdwińskim. Badaniami objęto dane z lat 2010-2015. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS. Przeprowadzono analizę korelacji liniowej Pearsona. Dla obu powiatów zbadano zależności zachodzące pomiędzy liczbą przedsiębiorstw sektora MSP (odpowiednio: mikro, małych i średnich jednostek) i rozmiarami bezrobocia rejestrowanego. Siła korelacji pomiędzy sektorem MSP a bezrobociem rejestrowanym w badanych powiatach okazała się umiarkowana w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw i słaba w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Opublikowane
2017-02-07
How to Cite
TOKARSKA, Magdalena; OSSOWSKA, Luiza. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a stopa bezrobocia na przykładzie powiatów świdwińskiego i białogardzkiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 301-310, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/65>. Date accessed: 24 lis. 2017.