Benchmarking – jako element systemów zarządzania ukierunkowanych na jakość

  • Marcin Olkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: benchmarking, jakość, przedsiębiorstwo, zarządzanie jakością, przewaga konkurencyjna

Abstrakt

Tematyka artykułu ukazuje znaczenie roli benchmarkingu w kreowaniu działań projakościowych, a w szczególności stosowania systemów zarządzania ukierunkowanych na jakość. Przedsiębiorcy coraz częściej poszukują nowoczesnych, skutecznych narzędzi do walki konkurencyjnej na rynku, które przyniosą im długotrwałe wymierne efekty. Zastosowanie benchmarkingu, jako elementu ciągłej poprawy jakości, w ramach systemu zarządzania, jest jednym ze skutecznych kierunków działań podejmowanych przez współczesne organizacje.

Opublikowane
2017-02-07
Jak cytować
Olkiewicz, M. (2017). Benchmarking – jako element systemów zarządzania ukierunkowanych na jakość. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 211-226. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/59