Efektywność kapitału ludzkiego na przykładzie wybranych obiektów hotelarskich w gminie Mielno

  • Maria Klonowska-Matynia Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Anna Szyszka Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza rentowności kapitału ludzkiego w podmiotach funkcjonujących w branży turystycznej w gminie Mielno. W podjętej analizie wskaźnikowej wykorzystano głównie takie wskaźniki efektywności kapitału ludzkiego jak: rentowność kosztów pracy, wskaźnik HCR, CFTE oraz PFTEPrzyjęto założenie, że badane podmioty wspierają rozwój kapitału ludzkiego, ale osiągana przez badane podmioty rentowność KL jest zróżnicowana, także w czasie.

Opublikowane
2017-02-07
How to Cite
KLONOWSKA-MATYNIA, Maria; SZYSZKA, Anna. Efektywność kapitału ludzkiego na przykładzie wybranych obiektów hotelarskich w gminie Mielno. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 165-174, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/56>. Date accessed: 24 lis. 2017.