Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego

  • Bożena Hok Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Celem artykułu jest próba wskazania czynników finansowych wpływających na ocenę zamożności gmin. W artykule omówiono istotę zamożności w odniesieniu do jednostek samorządowych, najważniejsze czynniki finansowe służące tej ocenie. Zastosowano następujące metody: analiza piśmiennictwa, analiza wskaźników budżetowych i zadłużenia (obejmujących dochody bieżące, dochody z podatków i opłat, wynik operacyjny i koszty obsługi długu) oraz metody statystyki opisowej. Do analizy przyjęto dane finansowe gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. zachodniopomorskiego za lata 2010-2015. Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy, zgodnie z którą wynik operacyjny i koszty obsługi długu determinują poziom zamożności gmin.

Opublikowane
2017-02-07
How to Cite
HOK, Bożena. Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 1, n. 20, p. 111-127, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/51>. Date accessed: 24 lis. 2017.