Kryteria podziału środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych

  • Waldemar Gostomczyk Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie metody i kryteriów podziału środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionalnego. W przeprowadzonych analizach zbadano ewolucyjne zmiany podziału środków naszczeblu krajowym i unijnym. Opisano również kryteria podziału i ich wpływ na wielkość uzyskanych funduszy będących w dyspozycji krajowej i regionalnej. Analizą objęto okres przedakcesyjny oraz perspektywy finansowe 2007-2013 i 2014-2010. Pozyskane środki znacząco wpłynęły na osiąganie celów zapisanych w regionalnych strategiach rozwoju.

Opublikowane
2017-02-06
How to Cite
GOSTOMCZYK, Waldemar. Kryteria podziału środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, [S.l.], v. 2, n. 20, p. 9-23, luty 2017. ISSN 2300-1232. Available at: <http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/34>. Date accessed: 24 lis. 2017.