Tom 1 Nr 21 (2017): Zeszyty Naukowe nr 21 (2017)

Zeszyty Naukowe nr 21/2017

Bieżący numer Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej jest zestawieniem artykułów z zakresu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Należy podkreślić, że Autorzy publikacji pochodzą z różnych środowisk – nie tylko naukowych – zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

W prezentowanych w Zeszycie artykułach poruszono zróżnicowaną problematykę obejmującą m.in. marketing, finanse, przedsiębiorczość, konkurencyjność, inwestycje, demografię a także system oświaty czy zagadnienia prawne. Tradycyjnie już w Zeszycie znalazły się publikacje dotyczące funkcjonowania Pomorza Środkowego i głównych ośrodków miejskich tego regionu – Koszalina i Słupska. Warto dodać, że różnorodność artykułów dotyczy nie tylko ujęcia merytorycznego, ale i metodologicznego. Rozważania mają zarówno charakter empiryczny, jak i teoretyczny. Publikacje obejmują studia przypadków, a także analizy porównawcze i przestrzenne na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

Dbając o dobór tematyki publikacji, a także ich poziom merytoryczny mamy nadzieję, że różnorodność artykułów nie tylko wzbogaci wiedzę, ale także zainteresuje szerokie grono Czytelników i stanie się przyczynkiem do dalszej dyskusji. Pragniemy również zaprosić – zarówno naukowców, jak i praktyków – do podjęcia współpracy w ramach Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Opublikowane: 2017-12-29

Artykuły