Tom 1 Nr 13 (2009): Zeszyty Naukowe nr 13 (2009)

„Zeszyty naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania” kontynując dobrą tradycję tego czasopisma starają się przekazać swoim czytelnikom wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, a w tym przemian dokonujących się w polskich przedsiębiorstwach, organizacjach sektora publicznego oraz non – profit, zarówno w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i w perspektywie międzynarodowej. Poruszana przez autorów problematyka poświęcona jest między innymi zagadnieniom ekonomicznym, zarządzania, demograficznym, kulturowym opisującym dynamikę procesu transformacji gospodarczej i społecznej, w tym dynamikę procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej.

Zeszyty, mając ambicję czasopisma naukowego, wychodząc na przeciw oczekiwaniom czytelników, od tego numeru składać się będą z trzech podstawowych działów:

  1. Rozprawy i artykuły – zawierają oryginalne prace twórcze, rozprawy metodologiczne, analizy teoretyczne.
  2. Materiały i komunikaty z badań – prezentują prace o charakterze empirycznym, oparte na badaniach własnych autora.
  3. Recenzje i omówienia – zawierają analityczne recenzje lub omówienia książek, podręczników itp. z obszaru nauk ekonomicznych

Wszystkie prace publikowane w Zeszytach były dotychczas recenzowane przez jednego niezależnego recenzenta. Od nowego numeru prace będą recenzowane anonimowo, przez dwóch niezależnych recenzentów.

     Zachęcamy Państwa do współpracy.

Kolegium Redakcyjne

Opublikowane: 2009-12-30

Artykuły