Tom 1 Nr 17 (2013): Zeszyty Naukowe nr 17 (2013)

„Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych” kontynując dobrą tradycję tego czasopisma starają się przekazać swoim czytelnikom wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, a w tym przemian dokonujących się w polskich przedsiębiorstwach, organizacjach sektora publicznego oraz non-profit, zarówno w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i w perspektywie międzynarodowej. Poruszana przez autorów problematyka poświęcona jest między innymi zagadnieniom ekonomicznym, zarządzania, demograficznym, kulturowym opisującym dynamikę procesu transformacji gospodarczej i społecznej, w tym dynamikę procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej.

            Zeszyty składają się z trzech podstawowych działów:

  1. Rozprawy i artykuły – zawierają oryginalne prace twórcze, rozprawy metodologiczne, analizy teoretyczne.
  2. Materiały i komunikaty z badań – prezentują prace o charakterze empirycznym, oparte na badaniach własnych autora.
  3. Recenzje i omówienia – zawierają analityczne recenzje lub omówienia książek, podręczników itp. z obszaru nauk ekonomicznych.

Liczymy, iż Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych będą nadal cieszyć się Państwa zainteresowaniem, a pozytywna ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszego czasopisma zmobilizuje do dalszej wytężonej pracy i publikacji w kolejnym wydaniu – ocena czasopism naukowych MNISW wrzesień 2012 r., 2 punkty.

Opublikowane: 2013-12-21

Artykuły